NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
(Versiunea 1 din data de 14.12.2023)

Cuprins:
1. Operatorul datelor cu caracter personal
2. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal
3. Despre semnatarii inițativei
4. Păstrarea, ştergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal
5. Cereri și informații prin adresele de contact
6. Securitatea datelor personale și accesul la acestea
7. Drepturile utilizatorilor
8. Dispoziții finale

Următoarea notificare privind protecția datelor (numită și Politică de Confidențialitate) este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislația națională în vigoare.

Pentru a citi Politica de Cookie, vă rugăm accesați această pagină dedicată.

 

1. Operatorul datelor cu caracter personal 

Pentru datele personale prelucrate prin aceste site, grupul de operatori sunt:
Persoana fizică, Vlad Gheorghe, ţară de reşedinţă România, E-mail: vlad@ia-lebanii.ro
Ofițerul responsabil cu Protecția Datelor
Dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale puteţi contacta persoana responsabilă cu protecţia datelor la următoarea adresă de poştă electronică: gdpr@ia-lebanii.ro

2. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care aleg să se înscrie pe acest site este efectuată în scopuri civice și, constituie un prim demers în vederea analizării oportunității de a genera această inițiativă la nivel european.
În cazul în care într-un termen de 12 luni, se va strânge un număr semnificativ de semnături, se vor putea continua demersurile pentru ca această inițiativă să fie organizată în mai multe state membre ale Uniunii Europene.
Așadar, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și utilizate pentru a se putea iniția această acțiune la nivel european conform Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Inițiativa cetățenească europeană.
Pentru a fi luată în considerare, conform prevederilor legislației din domeniu, semnatarii aceastei inițiative nu trebuie să fie anonimi sau fără date de identificare.

3. Despre semnatarii inițativei

Semnatarii acestei inițiative reprezintă orice persoană fizică având cetățenia română care decide voluntar să semneze.
Sunt prelucrate de la semnatari următoarele date personale: vârsta, numele, prenumele, codul numeric personal, data de naștere, tipul actului de identitate, cetățenia, adresa, numărul de telefon, adresa de email, semnătură olografă digitală deoarece acestea vor fi folosite în scopul susținerii inițiativei (inclusiv pentru depunerea sa la autorități și instituții competente).
Vârsta este un câmp de completare cu condiție eliminatorie, iar dacă nu ați împlinit 18 ani la momentul accesării acestui site nu puteți semna această inițiativă.
Nu sunt prelucrate cu bună știință datele persoanelor sub vârsta de 18 ani. În cazul în care se descoperă că aveți mai puțin de vârsta de 18 ani și informațiile personale au fost înregistrate, se vor lua toate măsurile pentru ștergerea definitivă a acestor date.
Dacă nu transmiteți aceste date, nu puteți semna prezenta inițiativă.
Dacă semnați această inițiativă, veți primi informări despre stadiul ei, și dacă este cazul, datele dvs. pot fi partajate cu autoritatea sau instituția publică care primește inițiativa.

4. Păstrarea, ştergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal

Semnarea acestei inițiative se poate face doar voluntar și în orice moment puteți solicita să nu mai primiți email-uri sau să vă retrageți semnătura/ datele acordate pentru această inițiativă.
Datele personale ale semnatarilor sunt păstrate până la retragerea semnăturii sau până când această inițiativă și-a atins scopul, respectiv până la împlinirea termenului de 12 luni, menționat la Secțiunea 2.
Puteți oricând sa vă dezabonați de la orice comunicare electronică prin email trimisă cu privire la această inițiativă, folosind indicațiile specifice prezente în orice comunicare electronică sau – dacă nu va descurcați – trimițându-ne un email la unsubscribe@ia-lebanii.ro
Dacă din orice motiv mai primiți mesaje de la noi după dezabonare, vă rugăm să ne contactați de îndată, pentru că înseamna ca poate fi o problemă tehnică ce trebuie remediată.
Pentru retragerea semnăturii acordată acestei inițiative, contactați-ne prin email la gdpr@ia-lebanii.ro

5. Cereri și informații prin adresele de contact

Prin intermediul poștei electronice se primesc cereri de informări de la toate persoanele fizice care solicită clarificări suplimentare despre această inițiativă. Aceste date sunt în general nume, prenume și adrese de email, precum și orice alte informații pe care solicitanții cred ca pot fi utile pentru cazurile respective, fiind trimise cu consimțământul dvs.
Aceste date personale sunt folosite exclusiv pentru a răspunde la obiectul cererii, dar și pentru a facilita răspunsul la problema semnalată de respectiva persoană, dacă este cazul. Aceste date nu sunt partajate cu alte terțe persoane, cu excepția cazului în care persoana care ne contactează ne indică expres acest lucru.

6. Securitatea datelor personale și accesul la acestea

Informațiile dumneavoastră sunt accesibile numai de grupul de operatori care sunt instruiți corespunzător în vederea protejării datelor dumneavoastră personale.
Se poate transmite sau permite accesul la datele personale și pentru alte persoane împuternicite în contextul GDPR în scopul de a prelucra pentru a se atinge obiectul principal al acestei inițiative. Aceste persoane au obligația să folosească datele în siguranța și exclusiv pentru scopurile precizate de către grupul de operatori, neputând folosi datele personale ale semnatarilor inițiativei în scopuri proprii.
Pentru realizarea obiectivului inițiativei putem folosi următoarele categorii de firme (de obicei numite împuterniciți):
Furnizor de servicii IT,
Furnizor găzduire,
Furnizor trimitere email-uri,
Furnizor trimitere SMS,
Furnizor imprimare inițiativă pe hârtie,
Organizatorii inițiativei.
Lista persoanelor împuternicite cu detaliile de contact poate fi pusă la dispoziția autorităților competente sau utilizatorilor interesați în condițiile legii.

7. Drepturile utilizatorilor

Conform reglementărilor din domeniul GDPR aveți următoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat – Aveți dreptul să vi se spună cum vor fi utilizate informațiile dumneavoastră personale. Această politică, împreună cu informațiile afișate pe site și în comunicările electronice, urmăresc să vă ofere o descriere clară și transparentă a modului în care pot fi utilizate informațiile dumneavoastră personale.
Dreptul de acces – Aveți dreptul de a solicita o confirmare a informațiilor cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care sunt prelucrate prin intermediul acestui site. Cererea dumneavoastră va fi procesată în maxim 30 de zile, cu condiția ca informațiile solicitate să se înscrie în categoria celor la care aveți acces și doar după ce v-am confirmat cu succes identitatea. Trimiteți o astfel de cerere către adresa de e-mail unsubscribe@ia-lebanii.ro
Dreptul de ștergere – Puteți solicita ștergerea informațiilor personale, în condițiile prevăzute de GDPR.
Dreptul la rectificare – Dacă considerați că înregistrările privind datele dumneavoastră personale sunt inexacte, aveți dreptul să solicitați ca aceste înregistrări să fie actualizate.
Dreptul de a restricționa procesarea – Aveți dreptul să cereți ca prelucrarea datelor dvs. personale să fie restricționată dacă există motive de îngrijorare privind exactitatea sau utilizarea legitimă a acestora.
Dreptul la opoziție – Puteți oricând cere dezabonarea de la mesajele prin email sau SMS ori să vă opuneți datelor prelucrate prin consimțământ sau pe baza interesului legitim, în condițiile prevăzute de GDPR.
Dreptul la portabilitatea datelor – Vi se pot pune la dispoziție, în măsura cerută de Regulamentul GDPR datele dvs. personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.
Pentru datele colectate prin consimțământ, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.
De asemenea, dacă considerați că v-au fost încălcate drepturile legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal puteți sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanța de judecată.

8. Dispoziții finale

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legilor în vigoare atât din România, cât și din Uniunea Europeană. Aceasta este adaptată conform prevederilor legale. Grupul Organizatorilor își rezervă dreptul de a modifica această Notă. Vă rugăm să o consultați în mod regulat.